Club de Futbol a Girona ciutat

El C.F. SANTA EUGENIA es va fundar 18 de MAIG del 1982 però no va ser fins el 27 de Juny del 1983 que el club va formalitzar els Estatuts Oficials i es va passar a dir C.F.P. SANTA EUGENIA.

Sota la ma del SALESIA JESUS MAQUIERA qui va demanar al Sr. RICARD CALVET, i a Don ANGEL PINTO que l’ajudessin a formar un club de futbol per els nens del barri que volien jugar a futbol, el Sr. Calvet va començar a buscar persones del barri, i que volguessin col·laborar i els agrades el futbol per tal de poder iniciar el futbol al barri, al mes de juliol del 1982 ja i havia un equip integrat per nens entre 6 a 14 anys que volien jugar i varen participar el Torneig de l’Amistat que es va fer amb equips de la ciutat i rodalies. 

El 27 juny del 1983 el C.F.P. SANTA EUGENIA va fer els estatuts per formar la junta directiva i poder-ne FEDERAR ja que tindrien 2 equips mes.