Contacte:

Haz clic o arrastra archivos a este área para subirlos. Puedes subir hasta 2 archivos.
Com a major d'edat, pare, mare o tutor, el sol·licitant declara la veracitat de les dades aportades en el formulari. Com a major d'edat, pare, mare o tutor, el sol·licitant afirma conèixer la legislació esportiva de Catalunya i declara que no existeix cap impediment mèdic, legal, ni de cap altra mena que impedeixi o desaconselli la realització de l'entrenament de prova. El sol·licitant exonera explícitament el CF Santa Eugenia de responsabilitat en qualsevol dany que es pugui produir durant la realització de la prova. Observacions Vols fer alguna observació sobre la inscripció? He llegit i accepto la política de privacitat.* Accepto rebre informació sobre les activitats, serveis i productes de Club de Futbol Santa Eugènia. Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018) Responsable del tractament: club de Futbol Santa Eugènia. Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis i productes. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat.